Sideropenija i anemija

Dr Petar Ivanovski
Profesor Univerziteta
Pedijatar- subspecijalista hematologije

Gvožđe je neophodo svim ćelijama sisara. Ulazi u sastav enzima od kojih zavise važni metabolički sistemi. Gvožđe učestvuje u tkivnom disanju, funkciji ćelija imunološkog sistema, rastu somatskog i nervnog tkiva i sintezi neurotransmitera.

Zbog toga u slučaju nedostatka gvožđa ne nastaje samo pad nivoa hemoglobina (anemija) već i kompleksni poremećaji koji utiču na sveukupni zdravstveni status i funkcionisanje organizma.

Nedostatak gožđa – sideropenija je najčešći nutritivni deficit, a sideropenijska anemija, kao kasna manifestacija sideropenije, je najčešći hematološki poremećaj kod dece svih uzrasta.

Nedostatak gvožđa ugrožava celokupan rast i razvoj deteta i može izazvati trajne , neželjene poremećaje.

Kod starije dece i odraslih, nedostatak gvožđa i anemija dovode i do smanjenja pažnje, slabijeg pamćenja, otežanog učenja, što značajno remeti svakodnevno funkcionisanje.

Sideropenija i sideropenijska anemija trudnica mogu da ugroze sam tok trudnoće i normalan razvoj ploda. Zbog toga, prevencija nedostatka gvožđa kod dece i počinje prevencijom nedostatka gvožđa kod adolescentkinja a potom trudnica i porodilja.

Važno je istaći povezanost između nedostatka gvožđa i povećane apsorpcije OLOVA, posebno u gradskim sredinama i u blizini fabričkih postrojenja. Toksično dejstvo olova na dečiji centralni nervni sistem je odavno poznato.

Obzirom na velike rizike po zdravlje, rast i razvoj, moguće hronično trovanje OLOVOM preporučuje se suplementacija preparatima gvožđa barem do navršene druge godine života.
Metabolozam gvožđa je neraskidivo vezan za metabolizam bakra, cinka, vitamina C i vitamina B12

Bakar obezbeđuje apsorpciju i recikliranje gožđa.

Cink je neophodan za sintezu hema u sastavu hemoglobina (a istovremeno štiti i od eventualnog ulaska gožđa u beta ćelije pankreasa )

Vitamin Codržava gvožđe u fero obliku i omogućava njegovu apsorpciju ( samo dvovalentno gvožđe se apsorbuje ).

Vitamin B12 je neophodan za sintezu DNK i deobu ćelija ( dnevno se razgradi i istovremeno izgradi oko 100 milijardi eritriocita… ) .

Zbog toga je neophodno deci davati preparat gvožđa koji sadrži dvovalentno gvožđe, bakar, cink, prirodni vitamin C i vitamin B12.

Potrebno je da je preparat prijatnog ukusa, da ga dete rado uzima i dobro podnosi.

Uz Ferro C Vam preporučujemo: