Distributer za Srbiju

Lifemedic d.o.o.
Veljka Dugoševića 27/a
11000 Beograd, Srbija

+381 (0)11 32 88 550
+381 (0)11 32 88 551
+381 (0)11 67 91 422
st.life@ptt.rs

Distributer za Bosnu i Hercegovinu

Vitamedic d.o.o.
Majevičkih brigada, kvart 52, broj 1
Novi Dvorovi, 76300 Bjeljina

+387 55 355 600
www.vitamedicdoo.com
office@vitamedicdoo.com

Distributer za Crnu Goru

Poen d.o.o.
Donja Lastva bb, 85320 Tivat

+382 (0)20 658 253
poen-podgorica@t-com.me

Farmegra d.o.o
Kritskog odreda 4/1
81110 Podgorica

+382 (0)20 623 125
www.farmegra.com
office@farmegra.com

Fidelitas Pharm d.o.o
Rista Lekića C13, 85000 Bar

+381 68 518 612
fidelitasbar@t-com.me

Distributer za Makedoniju

Jass Dooel
Bul. „ASNOM’ br. 18 lokal 2, 1000 Skopje

info@jass.com.mk +389 (0)2 / 240 30 30
www.jass.com.mk

Distributer za Kosovo

Life Med LLC
Luigj Gurakuqi No 27, 10000 Prishtina

+386 49 424 004
lifemedoffice@gmail.com